x 

Cart empty

What nature makes so beautiful ....
Seal for Life protects and cleans so easily with the products of Dry-Treat.

 • DRY-TREAT RANGE.jpg
 • HANAFINN RANGE.jpg
 • slide1.jpg

DRY-TREAT™ Beschermingsproducten

Dry-Treat™ produceert innovatieve beschermers voor poreuze bouwmaterialen waaronder: natuursteen, gevelsteen, klinkers, tegels, engineering beton en voegen. Dry-Treat™-technologie is anders.

Lees verder

HANAFINN™ Reinigingsproducten

Zowel binnen als buiten wordt het gemakkelijker schoon te maken, te onderhouden en alles ziet er langer schoon uit. U heeft geen speciale schoonmaakmiddelen meer nodig en de producten zijn gemakkelijk in gebruik

Lees verder

Over sealforlife

SEAL FOR LIFE is de exclusieve importeur en distributeur van de producten van Dry-Treat™ en HANAFINN™ voor België, Luxemburg en Frankrijk sinds 2013.

Lees verder

Contact Ons

Miranda Marechal
Manager SEALFORLIFE

Th. Donnéstraat 81
Herk-De-Stad
Limburg
3540 België
Fax: +32 (0)13 67 60 75
Mobiel: +32 471 48 08 44

info@sealforlife.be
www.sealforlife.be

Onze aanbiedingen, producten en uitgevoerde werken zijn onderworpen aan de hierna volgende verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de koper/klant.

 1. Al onze offertes/facturen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijziging inzake BTW-tarieven, inzake officiële verhogingen belastingen, alsook inzake munt-ontwaarding van de euro of devaluaties van buitenlandse valuta’s, vervoerskostenverhoging, tariefverhoging.

 2. De bestelling wordt slechts definitief na ondertekening van de offerte/bestelbon en de algemene verkoopsvoorwaarden door de koper/klant (vooraf gegaan door “Gelezen en goedgekeurd”). Bij de ondertekening verplicht de klant/koper zich deze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden. Door betaling van de factuur gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden. Andere verkoopsvoorwaarden dan deze hierna vermeld kunnen aan ons niet tegengesteld worden.

  Bij aankoop via e-shop zal klant de algemene voorwaarden via speciale knop moeten aanvaarden.

 3. De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter. SEAL FOR LIFE bvba behoudt het recht deze richtdatum van de levering aan te passen (omwille van weersomstandigheden, niet betalen van afgesproken voorschot of niet betaalde factuur, vertraging van de levering vanuit Dry-TreatTM e.d.). In geen geval kan de koper/klant schadevergoeding eisen en/of de overeenkomst beëindigen wegens overschrijding van de aangeduide termijnen.

 4. De geleverde materialen blijven ons eigendom tot aan de dag van de volledige betaling.

 5. Aangekochte goederen worden niet teruggenomen zonder geldige reden en na samenspraak met SEAL FOR LIFE bvba. Vervallen goederen worden nooit teruggenomen.
  Voor aangekochte goederen via e-shop geldt een bedenktijd van 14 dagen. De klant kan hiervan gebruik maken, maar moet om terugbetaling van zijn betaling te krijgen de aangekochte goederen ongeopend en onbeschadigd binnen de 14 dagen terugzenden (of terugbezorgen) naar SEAL FOR LIFE bvba op eigen kosten

 6. De klant/koper wordt geacht de gebruiksaanwijzingen aandachtig te lezen (verkrijgbaar in Nederlands, Engels, Duits en Frans en steeds terug te vinden op onze website www.sealforlife.be). Het is noodzakelijk en verplicht de producten eerst uit te testen op een kleine oppervlakte alvorens de producten aan te brengen op de oppervlakte die u wenst te behandelen. SEAL FOR LIFE bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het foutief aanbrengen van de producten. Bij twijfel kunt u steeds een beroep doen op de kennis en expertise van SEAL FOR LIFE bvba of hun accountmanagers/adviseurs.

 7. Garanties kunnen slechts afgeleverd worden indien het product aangebracht wordt door een erkend applicator (erkende applicators kunt u eveneens terugvinden op onze website www.sealforlife.be). Particulieren die het product zelf aanbrengen kunnen niet genieten van de garantie aangeboden door de leverancier DRY-TREATTM.

 8. Gezien SEAL FOR LIFE bvba als tussenpersoon bij de verkoop optreedt, beperkt haar waarborg op de geleverde goederen zich tot deze welke door haar leverancier DRY-TREATTM zelf wordt verleend.

 9. Iedere klacht dient, om geldig te zijn, schriftelijk te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering van de producten.

 10. In geval van annulatie van de bestelling door de koper /klant dienen de volgende vergoedingen betaald te worden: 10% van het factuurbedrag.
  Bij annulering van de bestelling via e-shop heeft klant 14 dagen bedenktijd en moet hij de bestelde goederen conform artikel 5 binnen de 14 dagen ongeopend en onbeschadigd terugzenden naar SEAL FOR LIFE BVBA op eigen kosten

 11. Onze facturen zijn contact betaalbaar of anders volgens de afgesproken betaaltermijn (volgens vervaldatum factuur).
  Alle bestellingen via e-shop zijn vooraf betaalbaar. De bestellingen worden enkel geleverd na betaling van de bestelling.
  Afwikkelingsprocedure via e-shop van bestelling, betaling en levering staan in apart document vermeld op elke e-shop (website)

 12. Onze werknemers zijn niet bevoegd de facturen te innen of geldige kwijtingen af te leveren.

 13. Elke factuur waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt automatisch vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50,00 euro zonder dat een ingebrekestelling nodig is, ten titel van forfaitaire schadevergoeding bij toepassing van artikelen 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek, gerechtskosten niet inbegrepen. Het aldus vermeerderd bedrag levert bovendien, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een jaarlijks intrest van 12% op. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

 14. Iedere betwisting valt onder de Belgische wetgeving. Bij geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Handtekening : ____________________________ Datum : ______________

Waarom Sealforlife.be

 • Uitstekende reinigingsproducten
 • Unieke technologie
 • Kennis en specialisatie
 • Garant voor kwaliteit
 • Betrouwbare dienstverlening
 • Jarenlange ervaring

Excellence in sealing products

We richten ons vooral op de professionele klanten, die na een opleiding het certificaat kunnen bekomen van erkende applicator. Geinteresseerd of wenst u meer informatie? Gebruik dan ons informatieaanvraag formulier. Naast de professionele markt, is er de mogelijkheid voor de particulieren om reinigings- en onderhoudsproducten aan te kopen via onze e-shop:

Bescherming   |   Kleurverdieper |   Reiniging |   Onderhoud

Laatste nieuws

Meest gelezen artikels

Exclusief verdeler DRYTREAT™

Seal for life is exclusief verdeler van de
producten in België, Luxemburg en Frankrijk.

Contacteer ons

Th. Donnéstraat 81

3540 Herk-de-Stad

Miranda :
+32 (0) 471 48 08 44

info@sealforlife.be
www.sealforlife.be

Follow Us